Stacja Meteo Karpacz

2024-05-28 15:29:52 CEST   2024-05-28 13:29:52 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 13,4 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 88,5 %
Wykres wilgotności względnej
ciśnienie: 950,5 hPa
Wykres ciśnienia atmosferycznego
pył PM2,5: 1,0 ug/m3
Wykres zawartości pyłu PM2,5
temperatury ekstremalne
dobowe 0000 - 2400 UTC
minmax
[°C]
bieżąca doba   13,0 21,5
poprzednia doba   13,2 24,0
temperatury ekstremalne
dzień / noc
minmax
[°C]
0600 - 1800 UTC 13,0 21,5
1800 - 0600 UTC 13,2 20,3
temperatura punktu rosy11,5 °C
temperatura odczuwalna13,4 °C
ciśnienie zredukowane1016,1 hPa

Parametry wiatru

prędkość: 0,7 m/s
Wykres prędkości wiatru
kierunek: 43,0 °
[WD] NE 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
1,5 m/s

Promieniowanie słoneczne

moc: 52,9 W/m2
Wykres mocy promieniowania
usłonecznienie  
od świtu
7,0 h

Temperatura gruntu

t (-10cm): 15,4 °C
Wykres temperatury przygruntowej

Parametry gleby

Wilgotność: 19,7 %
Wykres wilgotności gleby
Przewodność: 10,8 mS/m
Wykres przewodności gleby

Opad atmosferyczny

Wykres opadu
opad [mm]
1h0,0
2h0,0
3h0,0
4h0,0
5h0,0
6h0,0
opad [mm]
9h0,0
12h0,0
15h0,0
18h0,0
21h0,8
24h4,3

Promieniowanie jonizujące

promieniowanie: 0,15 uSv/h
Wykres promieniowania jonizującego
Stacja meteorologiczna zainstalowana w Karpaczu, nieopodal Posterunku Meteo należącego do IMGiW. Stacja jest obiektem demonstarcyjnym i promocyjnym. Jej zadaniem jest pokazanie możliwości instalacji systemu pomiarowego w niemal dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności bezpośredniego podłączenia do komputera. Korzystając przy tym z publicznie dostępnych kanałów przesyłu danych przetwarzanie, monitoring, rejestrowanie, wizualizacja oraz hosting www danych stacji prowadzony jest w innym miejscu.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, miernik wilgotności gleby LB-797C, zestaw meteorologiczny LB-745, moduł zbierania danych LB-480, program LBX.
© 2012-2021, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna