Stacja Meteo Karpacz

2021-10-19 15:13:58 CEST   2021-10-19 13:13:58 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 17,6 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 43,3 %
Wykres wilgotności względnej
ciśnienie: 953,1 hPa
Wykres ciśnienia atmosferycznego
pył PM2,5: 2,0 ug/m3
Wykres zawartości pyłu PM2,5
temperatury ekstremalne
dobowe 0000 - 2400 UTC
minmax
[°C]
bieżąca doba   7,1 18,3
poprzednia doba   5,6 13,9
temperatury ekstremalne
dzień / noc
minmax
[°C]
0600 - 1800 UTC 9,9 18,3
1800 - 0600 UTC 6,9 11,1
temperatura punktu rosy5,0 °C
temperatura odczuwalna16,7 °C
ciśnienie zredukowane1017,9 hPa

Parametry wiatru

prędkość: 2,1 m/s
Wykres prędkości wiatru
kierunek: 310,0 °
[WD] NW 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
2,1 m/s

Promieniowanie słoneczne

moc: 103,4 W/m2
Wykres mocy promieniowania
usłonecznienie  
od świtu
2,0 h

Temperatura gruntu

t (-10cm): 8,2 °C
Wykres temperatury przygruntowej

Parametry gleby

Wilgotność: 22,4 %
Wykres wilgotności gleby
Przewodność: 12,9 mS/m
Wykres przewodności gleby

Opad atmosferyczny

Wykres opadu
opad [mm]
1h0,0
2h0,0
3h0,0
4h0,0
5h0,0
6h0,0
opad [mm]
9h0,0
12h0,0
15h0,0
18h0,0
21h0,0
24h0,0

Promieniowanie jonizujące

promieniowanie: 0,17 uSv/h
Wykres promieniowania jonizującego
Stacja meteorologiczna zainstalowana w Karpaczu, nieopodal Posterunku Meteo należącego do IMGiW. Stacja jest obiektem demonstarcyjnym i promocyjnym. Jej zadaniem jest pokazanie możliwości instalacji systemu pomiarowego w niemal dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności bezpośredniego podłączenia do komputera. Korzystając przy tym z publicznie dostępnych kanałów przesyłu danych przetwarzanie, monitoring, rejestrowanie, wizualizacja oraz hosting www danych stacji prowadzony jest w innym miejscu.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, miernik wilgotności gleby LB-797C, zestaw meteorologiczny LB-745, moduł zbierania danych LB-480, program LBX.
© 2012-2021, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna