Stacja Meteo Karpacz

2024-04-21 10:11:07 CEST   2024-04-21 08:11:07 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 0,3 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 86,0 %
Wykres wilgotności względnej
ciśnienie: 950,7 hPa
Wykres ciśnienia atmosferycznego
pył PM2,5: 10,0 ug/m3
Wykres zawartości pyłu PM2,5
temperatury ekstremalne
dobowe 0000 - 2400 UTC
minmax
[°C]
bieżąca doba   -3,6 1,2
poprzednia doba   -2,8 3,9
temperatury ekstremalne
dzień / noc
minmax
[°C]
0600 - 1800 UTC -1,0 1,2
1800 - 0600 UTC -3,6 0,4
temperatura punktu rosy-1,6 °C
temperatura odczuwalna0,3 °C
ciśnienie zredukowane1019,6 hPa

Parametry wiatru

prędkość: 0,5 m/s
Wykres prędkości wiatru
kierunek: 358,0 °
[WD] N 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
1,0 m/s

Promieniowanie słoneczne

moc: 160,7 W/m2
Wykres mocy promieniowania
usłonecznienie  
od świtu
2,2 h

Temperatura gruntu

t (-10cm): 5,6 °C
Wykres temperatury przygruntowej

Parametry gleby

Wilgotność: 31,4 %
Wykres wilgotności gleby
Przewodność: 18,9 mS/m
Wykres przewodności gleby

Opad atmosferyczny

Wykres opadu
opad [mm]
1h0,0
2h0,4
3h0,4
4h0,4
5h0,4
6h0,4
opad [mm]
9h0,4
12h0,4
15h0,4
18h1,6
21h6,9
24h13,3

Promieniowanie jonizujące

promieniowanie: 0,17 uSv/h
Wykres promieniowania jonizującego
Stacja meteorologiczna zainstalowana w Karpaczu, nieopodal Posterunku Meteo należącego do IMGiW. Stacja jest obiektem demonstarcyjnym i promocyjnym. Jej zadaniem jest pokazanie możliwości instalacji systemu pomiarowego w niemal dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności bezpośredniego podłączenia do komputera. Korzystając przy tym z publicznie dostępnych kanałów przesyłu danych przetwarzanie, monitoring, rejestrowanie, wizualizacja oraz hosting www danych stacji prowadzony jest w innym miejscu.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, miernik wilgotności gleby LB-797C, zestaw meteorologiczny LB-745, moduł zbierania danych LB-480, program LBX.
© 2012-2021, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna