Stacja Meteo Karpacz

2021-05-12 23:31:28 CEST   2021-05-12 21:31:28 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 11,5 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 97,7 %
Wykres wilgotności względnej
ciśnienie: 940,0 hPa
Wykres ciśnienia atmosferycznego
pył PM2,5: 10,0 ug/m3
Wykres zawartości pyłu PM2,5
temperatury ekstremalne
dobowe 0000 - 2400 UTC
minmax
[°C]
bieżąca doba   11,4 19,2
poprzednia doba   16,5 26,6
temperatury ekstremalne
dzień / noc
minmax
[°C]
0600 - 1800 UTC 12,1 15,1
1800 - 0600 UTC 11,4 12,1
temperatura punktu rosy11,1 °C
temperatura odczuwalna11,5 °C
ciśnienie zredukowane1005,3 hPa

Parametry wiatru

prędkość: 0,0 m/s
Wykres prędkości wiatru
kierunek: 23,0 °
[WD] NE 
Wykres kierunku wiatru
prędkość w porywie  
ostatnie 10 min
0,0 m/s

Promieniowanie słoneczne

moc: 0,0 W/m2
Wykres mocy promieniowania
usłonecznienie  
od świtu
0,0 h

Temperatura gruntu

t (-10cm): 12,7 °C
Wykres temperatury przygruntowej

Parametry gleby

Wilgotność: 24,3 %
Wykres wilgotności gleby
Przewodność: 14,0 mS/m
Wykres przewodności gleby

Opad atmosferyczny

Wykres opadu
opad [mm]
1h0,7
2h2,6
3h4,1
4h4,4
5h6,7
6h8,1
opad [mm]
9h10,0
12h10,0
15h10,0
18h10,0
21h10,0
24h10,0

Promieniowanie jonizujące

promieniowanie: 0,18 uSv/h
Wykres promieniowania jonizującego
Stacja meteorologiczna zainstalowana w Karpaczu, nieopodal Posterunku Meteo należącego do IMGiW. Stacja jest obiektem demonstarcyjnym i promocyjnym. Jej zadaniem jest pokazanie możliwości instalacji systemu pomiarowego w niemal dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności bezpośredniego podłączenia do komputera. Korzystając przy tym z publicznie dostępnych kanałów przesyłu danych przetwarzanie, monitoring, rejestrowanie, wizualizacja oraz hosting www danych stacji prowadzony jest w innym miejscu.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, miernik wilgotności gleby LB-797C, zestaw meteorologiczny LB-745, moduł zbierania danych LB-480, program LBX.
© 2012-2021, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna